مقایسه ورق کامپوزیت طرح سنگ با متریال های مشابه

مقایسه ورق کامپوزیت با آلومینیوم و استیل
فروردین ۱۷, ۱۳۹۵
مشخصات کلی ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند
فروردین ۲۲, ۱۳۹۵

مقایسه ورق کامپوزیت طرح سنگ پرمیوم باند با متریال های مشابه

با فراگیر شدن استفاده نمای کامپوزیت ورق های کامپوزیت طرح سنگ پرمیوم باند نیز وارد بازار شدند و به دلیل داشتن خصوصیاتی چون زیبایی و استحکام چوب در قالب پانل های سبک ضد فرسایش ، ضد پوسیدگی و قابل اجرا در اشکال مختلف ، محبوبیت خاصی در بین معماران و سازندگان ساختمان یافته اند .

ورق های کامپوزیت طرح سنگ پرمیوم باند ، در طی فرایند پیچیده تکنولوژی رنگ فلوروکربن تولید می شوند که از تمامی مزایای دیگر ورق های کامپوزیت آلومینیومی برخوردار می باشند.

ردیف نوع متریال قیمت متریال بر اساس ( متر مربع ) زمان اجرایی متریال دستمزد اجرا هزینه مصالح زیر سازی نام متریال
۱ سنگ طبیعی ۲۰۰/۰۰۰ تا ۴۰۰/۰۰۰

( تومان)

حدود ۱۰ ماه تا یکسال ۵۵/۰۰۰

( تومان)

۱۵/۰۰۰

( تومان)

آتش کوه

 ( خاص )

۲ سنگ طبیعی ۹۰/۰۰۰ تا ۳۵۰/۰۰۰

( تومان)

حدود ۱۰ ماه تا یکسال ۵۵/۰۰۰

( تومان)

۱۵/۰۰۰

( تومان)

عباس آباد
۳ سنگ مصنوعی ۱۰۰/۰۰۰

( تومان)

حدود ۱۰ ماه ۶۰/۰۰۰

( تومان)

۵۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰

( تومان)

UV
۴ ورق کامپوزیت آلومینیوم طرح سنگ پرمیوم باند
۸۴/۰۰۰

( تومان)

حدود ۴ الی ۵ ماه ۵۰/۰۰۰

( تومان )

۲۰/۰۰۰

( تومان)

طرح سنگ

مورد نظر کارفرما

۵ ورق کامپوزیت آلومینیوم طرح معمولی پرمیوم باند
۵۵/۰۰۰ تا ۷۵/۰۰۰ (تومان) حدود ۴ الی ۵ ماه ۵۰/۰۰۰ (تومان ) ۲۰/۰۰۰

( تومان )

طرح

مورد نظر کارفرما