کیفیت ظاهری ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند

مشخصات کلی ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند
فروردین ۲۲, ۱۳۹۵
کاربردهای متنوع کامپوزیت در ساختمان سازی
فروردین ۲۶, ۱۳۹۵

تست کیفیت ظاهری ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند

موارد PREMIUMBOND
تو رفتگی روی سطح مشاهده نگردید
جای غلتک رنگ مشاهده نگردید
ناهمواری مشاهده نگردید
دو لایه شدن پلی اتیلن ورق مشاهده نگردید
از بین رفتن روکش رنگ مشاهده نگردید
موج مشاهده نگردید
طبله شدن مشاهده نگردید
لک رنگ بیشتر از ۳ میلیمتر ، کمتر از ۳ نقطه لک در هر m2
ایجاد خراش ایجاد نشد
ایجاد سایش ایجاد نشد
تغییر رنگ دیده نشد