آراکس ۳۵۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند

آرمان_نمای_کامپوزیت
آرمان ۱۷۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند
مهر ۵, ۱۳۹۴

آراکس ۳۵۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند

آراکس_نمای_کامپوزیت

آراکس، نمای کامپوزیت

برج آراکس ۲

۳۰۰۰ متر P.V.D.F

طراح : مهندس قائمی نژاد

مجری : مهندس بصیری