آکسون ۵۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند

برج_الیزه_نمای_کامپوزیت
الیزه ۲۱۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت ضد حریق پرمیوم باند
مهر ۶, ۱۳۹۴
مجتمع_آسمان_2_نمای_کامپوزیت
پروژه آسمان۲ ، ۶۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند
مهر ۶, ۱۳۹۴

آکسون ۵۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند

اکسون_نمای_کامپوزیت

اکسون، نمای کامپوزیت

پروژه آکسون ۵۰۰۰ متر مربع ورق نمای داخلی و خارجی