هتل لیپار چابهار ۲۰۰۰ متر مربع ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند

هتل الماس2_نمای_کامپوزیت
هتل الماس ۲ ، ۱۰۰۰۰ متر مربع ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند
فروردین ۱۶, ۱۳۹۵
SSP_نمای_کامپوزیت
پروژه SSP ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

هتل لیپار چابهار ۲۰۰۰ متر مربع ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند

هتل لیپار_نمای_کامپوزیت

هتل لیپار ، نمای کامپوزیت