پروژه آرمیتاژ گلشن

برج مسکونی – تجاری اسپادانا
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶
هتل الماس2_نمای_کامپوزیت
هتل الماس ۲ ، ۱۰۰۰۰ متر مربع ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند
فروردین ۱۶, ۱۳۹۵

پروژه آرمیتاژ گلشن

پروژه آرمیتاژ گلشن ، ۱۲۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند