پل سه راه راهنمایی ۳۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند

تامین_اجتماعی_نمای_کامپوزیت
تامین اجتماعی
مهر ۶, ۱۳۹۴
پدیده_نمای_کامپوزیت
پدیده شاندیز ۸۵۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند
مهر ۶, ۱۳۹۴

پل سه راه راهنمایی ۳۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند

پل_سه_راه_راهنمایی_نمای_کامپوزیت

پل سه راه راهنمایی، نمای کامپوزیت

اولین پل مدرن ایران ۲۵۰۰ متر مربع P.V.D.FNANOHIGH GLOSsSHINING