هاشمیه_نمای_کامپوزیت
پروژه هاشمیه ، ورق کامپوزیت طرح خاص
مهر ۸, ۱۳۹۴
فرودگاه_بین_المللی_هاشمی_نژاد_نمای_کامپوزیت
فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد
مهر ۸, ۱۳۹۴

کوثر ناب

کوثر_ناب_نمای_کامپوزیت

کوثر ناب نمای کامپوزیت