پروژه های اجرا شده

برج مسکونی – تجاری اسپادانا کوهسنگی مشهد ، ۴۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت ضد حریق پرمیوم باند