آبان ۲۵, ۱۳۹۶
انواع آب بندی نمای آلومینیوم کامپوزیت

انواع آب بندی نمای آلومینیوم کامپوزیت

انواع آب بندی نمای آلومینیوم کامپوزیت آب بندی و درز بندی نمای ساختمان با توجه به اقلیم های مختلف متفاوت است . آب بندی نمای ساختمان […]
شهریور ۱۴, ۱۳۹۶

آب بندی و پرکردن درزها (درزبندی)

آب بندی و پرکردن درزها (درزبندی) آب بندی و پرکردن درزها (درزبندی) جزو اصول مهندسی بوده و از اجزای لاینفک پروژه ها می باشند .نفوذ هوا […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵

مراحل آب بندی و درزبندی ورق های آلومینیوم کامپوزیت

مراحل آب بندی و درزبندی ورق های آلومینیوم کامپوزیت آببندی و پرکردن درزها (درزبندی) جزو اصول مهندسی بوده و از اجزای لاینفک پروژه ها می باشند […]
مهر ۱۰, ۱۳۹۵

برتری ها و مزایای ورق های کامپوزیت در نمای ساختمان و تابلو تبلیغاتی

برتری ها و مزایای ورق های کامپوزیت در نمای ساختمان و تابلو تبلیغاتی استحکام در عین سبک بودن سطوح هموار و یکنواخت بودن رنگ شکل پذیری […]