آب بندی ورق کامپوزیت

اسفند ۵, ۱۳۹۶

عوامل کیفی و تعیین کننده در اجرای صحیح

عوامل کیفی و تعیین کننده در اجرای صحیح عوامل کیفی و تعیین کننده در اجرای صحیح ورق کامپوزیت به اختصار توضیح داده می شود : – […]
خرداد ۶, ۱۳۹۶

آب بندی نمای کامپوزیت آلومینیوم

آب بندی نمای کامپوزیت آلومینیوم به طور کلی سه نوع آب بندی نمای ساختمان در اجرای نمای کامپوزیت آلومینیوم وجود دارد: آب بندی نمای کامپوزیت آلومینیوم […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵

مراحل آب بندی و درزبندی ورق های آلومینیوم کامپوزیت

مراحل آب بندی و درزبندی ورق های آلومینیوم کامپوزیت آببندی و پرکردن درزها (درزبندی) جزو اصول مهندسی بوده و از اجزای لاینفک پروژه ها می باشند […]
تیر ۸, ۱۳۹۵

نکاتی در اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت

نکاتی در اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت ۱- زیر سازی نمای کامپوزیت با استفاده از پروفیل مناسب ( قوطی ۴۰*۴۰) انجام شود. ۲-قوطی کشی ها کاملا بر […]