فروردین ۲۶, ۱۳۹۵

مراحل طراحی،اجرا و نصب ورق کامپوزیت

مراحل طراحی،اجرا و نصب ورق کامپوزیت: طراحی اولیه پروژه(سه بعدی-۳D) با پیشنهاد کارفرما و نظر آرشیتکت با توجه به وضعیت ظاهری موجود و با توجه به قابلیتهای […]