آنودایز آلومینیوم

مهر ۱, ۱۳۹۵

معرفی آنادایز یا آنودایز فلز آلومینیوم Anodizing

معرفی آنادایز یا آنودایز فلز آلومینیوم Anodizing آلومینیوم در شرایط معمولی نیز اکسیدی می شود بطوری که درمجاورت هوا و بطور معمول لایه ای از اکسید […]