اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت با سیستم هنگ

مهر ۲۶, ۱۳۹۵

اجرای نمای کامپوزیت

اجرای نمای کامپوزیت گروه مهندسی گارنت  برای نصب ورق های آلومینیوم کامپوزیت بر روی نمای ساختمان از دو سیستم  فیکس و هنگ جهت اجرای نما استفاده کرده و […]