اجرا ورق کامپوزیت

مهر ۲۹, ۱۳۹۶

قیمت نصب کامپوزیت

قیمت نصب کامپوزیت بیشتر مشتریان در تماس خود با شرکت قیمت نصب کامپوزیت را بصورت تلفنی می پرسند و اصرار دارند که کارشناسان مربوطه قیمت کامپوزیت […]
مرداد ۲۴, ۱۳۹۶

بیشترین استفاده از ورق آلومینیوم کامپوزیت

بیشترین استفاده از ورق آلومینیوم کامپوزیت آلومینیوم کامپوزیت در صنعت ساختمان بی شک بیشترین استفاده از الومینیوم کامپوزیت، در صنایع ساختمانی است . ساخت ورقهای ترکیبی […]
مهر ۱۰, ۱۳۹۵

برتری ها و مزایای ورق های کامپوزیت در نمای ساختمان و تابلو تبلیغاتی

برتری ها و مزایای ورق های کامپوزیت در نمای ساختمان و تابلو تبلیغاتی استحکام در عین سبک بودن سطوح هموار و یکنواخت بودن رنگ شکل پذیری […]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۵

استفاده از کامپوزیت در نمای ساختمان های تجاری

استفاده از کامپوزیت پرمیوم باند در نمای ساختمان های تجاری استفاده بهینه از ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند  در مورد محصولات این شرکت دقیقا به صنعتی […]