تیر ۳۱, ۱۳۹۵

عوامل موثر در نماسازی مدرن

عوامل موثر در نماسازی مدرن  جهت و چگونگی تابش آفتاب و همچنین بادهای زمستانی بر سطح نمای ساختمان   در نظر گیری هماهنگی میان نمای ساختمان […]