تیر ۹, ۱۳۹۵

تکنولوژی برش CNC ورق آلومینیوم کامپوزیت

تکنولوژی برش CNC ورق آلومینیوم کامپوزیت استفاده از تکنولوژی CNC در نصب نمای آلومینیوم کامپوزیت انجام ویرایش های اولیه ، تعیین نقطه شروع ، تعیین جهت […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵

مراحل نصب ورق آلومینیوم کامپوزیت

مراحل نصب ورق آلومینیوم کامپوزیت میز کارگاه :  برای کارگاه باید از یک میز برای مونتاژ استفاده کرد که سایز روی میز باید هم اندازه با […]