پاکسازی ورق کامپوزیت

مرداد ۴, ۱۳۹۵

نظافت و نگهداری ورق کامپوزیت آلومینیوم پرمیوم باند

نظافت و نگهداری ورق کامپوزیت آلومینیوم پرمیوم باند توصیه نمیشود که ورقهای آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند بطور منظم تمیز شوند.این ورق ها را میتوان با محلول […]