پروفیل آلومینیوم

بهمن ۱۸, ۱۳۹۵

پروفیل آلومینیوم H و L

پروفیل آلومینیوم H و L یکی از روشهای اجرای نمای کامپوزیت روش H / L می باشد، در این سیستم ، از پروفیل های آلومینیوم  با […]