خرداد ۲۰, ۱۳۹۶

اجرای نمای کامپوزیت به روش H و L

اجرای نمای کامپوزیت به روش H و L در این روش اجرای نمای کامپوزیت ، زیرسازی مانند روش قبل با در نظر گرفتن طرح اصلی اجرای […]
بهمن ۱۸, ۱۳۹۵

پروفیل آلومینیوم H و L

پروفیل آلومینیوم H و L یکی از روشهای اجرای نمای کامپوزیت روش H / L می باشد، در این سیستم ، از پروفیل های آلومینیوم  با […]