خرداد ۳, ۱۳۹۵

نمای آلومینیوم کامپوزیت

نمای آلومینیوم کامپوزیت آلومینیوم در سالهای اخیر تبدیل به انتخابی رو به رشد برای نماسازی ساختمان گردیده است. در کنار وزن سبک و ویژگی های فوق […]