تست کیفیت_QC
انجام تست کیفیت
بهمن ۲۸, ۱۳۹۶
عوامل کیفی و تعیین کننده در اجرای صحیح
اسفند ۵, ۱۳۹۶

قیمت اجرای نمای کامپوزیت

قیمت اجرای نمای کامپوزیت بسته به نوع ورق کامپوزیت و نحوۀ نصب و اجرا متغیر است.

سیستم اجرای هنگینگ و سیستم اجرایی فیکس بنا بر متریال های مورد استفاده زیرسازی  و میزان ورق کامپوزیت مورد استفاده در هر سیستم و نوع آماده سازی برای هر سیستم قیمت متفاوتی دارند.

قیمت نصب کامپوزیت نما

همانطور که گفته شد؛ نوع روش نصب ورق کامپوزیت نما در قیمت اجرای نما بسیار مؤثر است.

روش نصب فیکس کامپوزیت، ساده‌تر و البته ارزان‌تر از روش هنگینگ است.

در روش هنگینگ کار پیچیده‌تر است و زیر سازی آلومینیومی است و هزینۀ بیشتری می‌برد. این افزایش قیمت هم به سبب نیاز به ابزار و تجهیزات بیشتر و هم به سبب نیاز به مهارت بیشتر و البته زمانبری بیشتر این روش نسبت به روش نصب ثابت است.

شایان ذکر است که هر یک از روش‌های نصب هنگ و فیکس  نیز دارای چند گونۀ متفاوت هستند که باز در هر یک از این گونه‌ها با قیمت متفاوتی برای نصب روبه رو هستیم.

اگر چه تعدادی از روش‌های نصب نسبت به بقیه از قیمت بالاتری برخوردار هستند امّا به علّت تکنولوژی بهینه‌‌ای که در این روش‌ها به کار می‌رود، هزینه‌های نگهداری وتعمیر را به نحو ارزنده‌ای برای شما کاهش می‌دهند.

در واقع باید گفت قیمت سیستم اجرای نمای کامپوزیت به روش هنگینگ معمولا  ده تا پانزده درصد بیشتر از روش قیکس تمام می میشود البته می بایتس عنوان کرد که روش هایی مانند H & L به کلی منسوخ بوده و قیمت تمام شده بسیار کمتری دارند .

برای آگاهی ازروش‌های مختلف اجرای نمای کامپوزیت و قیمت و ویژگی‌های آن، با ما تماس بگیرید.

توصیه

هر چند در نگاه اوّل قیمت اجرای نمای کامپوزیت، نسبت به سایر نماها قدری بالا به نظر می‌رسد؛ امّا باید دقّت داشت که بسیاری از هزینه‌هایی که در اجرای نماهای دیگر وجود دارد در این نوع نما حذف شده است.

اجرای نمای کامپوزیت متنوع و دارای قیمت‌های متفاوت است.

قبل از اقدام به خرید نیاز خود را بشناسید و با مشورت با اساتید فن قابل اطمینان، بهترین نوع اجرای نمای کامپوزیت را با مناسب‌ترین قیمت برگزینید.

همکاران ما آمادۀ مشاوره و خدمت به شما هموطنان ارجمند هستند، با ما تماس بگیرید.

ورق_آلومینیوم_کامپوزیت

اجرا ورق کامپوزیت