اجرا و فروش ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند پروژه گمرک درگز 

مهندسین اجرا : مهندس اکبری ، مهندس عاقبتی

افتخاری دیگر از گروه مهندسی گارنت

شروع پروژه بزرگترین مرکز تجاری شرق کشور بازار بزرگ اطلس Atlas mega mall

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند

فروش و اجرا گروه مهندسی گارنت

photo469915069551061988