الیزه ۲۱۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت ضد حریق پرمیوم باند

ایستگاه_اتوبوس_میدان_شهدا_نمای_کامپوزیت
ایستگاه اتوبوس میدان شهدا
مهر ۶, ۱۳۹۴
اکسون_نمای_کامپوزیت
آکسون ۵۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند
مهر ۶, ۱۳۹۴

الیزه ۲۱۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت ضد حریق پرمیوم باند

برج_الیزه_نمای_کامپوزیت

برج الیزه، نمای کامپوزیت

الیزه (اولین برج سفارشی کشور) ۲۱۰۰۰ متر مربع ورق ضد حریق طول ورق خاص (۴متر) مجری : مهندس موسوی