برج مسکونی – تجاری اسپادانا

بازار بزرگ اطلس
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶
پروژه آرمیتاژ گلشن
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶

برج مسکونی – تجاری اسپادانا

برج مسکونی – تجاری اسپادانا کوهسنگی مشهد ، ۴۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت ضد حریق پرمیوم باند