برج مشهد ۸۰۰۰ متر مربع ورق ضد حریق کامپوزیت پرمیوم باند

بیمارستان_دکتر_شیخ_نمای_کامپوزیت
بیمارستان فوق تخصصی دکتر شیخ ۱۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند
مهر ۶, ۱۳۹۴
ایستگاه_اتوبوس_میدان_شهدا_نمای_کامپوزیت
ایستگاه اتوبوس میدان شهدا
مهر ۶, ۱۳۹۴

برج مشهد ۸۰۰۰ متر مربع ورق ضد حریق کامپوزیت پرمیوم باند

برج_مشهد_نمای_کامپوزیت

برج مشهد، نمای کامپوزیت

برج مشهد ۸۰۰۰ مترمربع ورق ضد حریق مشاور ، فروش : گروه مهندسی گارنت مجری : آقای مهندس نعمتی