پروژه هاشمیه ، ورق کامپوزیت طرح خاص

کیمیا_نمای_کامپوزیت
برج های دو قلوی کیمیا ۵۰۰۰ متر مربع ورق کامپوزیت پرمیوم باند
مهر ۸, ۱۳۹۴
کوثر_ناب_نمای_کامپوزیت
کوثر ناب
مهر ۸, ۱۳۹۴

پروژه هاشمیه ، ورق کامپوزیت طرح خاص

هاشمیه_نمای_کامپوزیت

هاشمیه نمای کامپوزیت

ورق : Special مجری : گروه مهندسی گارنت هاشمیه-نمای کامپوزیت