بازسازی نمای ساختمان با کامپوزیت

بهمن ۴, ۱۳۹۵

بازسازی نمای ساختمان

بازسازی نمای ساختمان یکی از بهترین مصالحی که گروه مهندسی گارنت برای بازسازی نما به مشتریان خود عرضه نموده است استفاده از نمای کامپوزیت است زیرا : بدون تخریب : […]