پروژه های ساختمانی

تیر ۱۴, ۱۳۹۵

دانستنی های پانل کامپوزیت در نمای کامپوزیت

دانستنی های پانل کامپوزیت در نمای کامپوزیت: معمولا معماران و طراحان در نمای کامپوزیت به سمت پانل هایی رفته اند که بنا بر عمل اندونیزه کردن، […]
تیر ۸, ۱۳۹۵

نصب پانل های آلومینیوم کامپوزیت

نصب پانل های آلومینیوم کامپوزیت چند نکته هم درباره نصب و راه اندازی پانل ها در نمای آلومینیوم کامپوزیت هست که توجه پروژه های ساختمانی فراوانی را […]
آذر ۲, ۱۳۹۴

جزئیات نصب ورق آلومینیوم کامپوزیت

جزئیات نصب ورق آلومینیوم کامپوزیت چند نکته هم درباره نصب و راه اندازی پانل ها در نمای کامپوزیت هست که توجه پروژه های ساختمانی فراوانی را به […]