مهر ۲۶, ۱۳۹۵

بازسازی نمای ساختمان

بازسازی نمای ساختمان نمای ساختمان عنصری جدائی ناپذیر از بدنه شهری محسوب می گردد که باید به گونه ای باشد که با حفظ کاربری و اعتبار خود ، عنصری […]